Nové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturách

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Registrační číslo: 16-00329S

Řešitel: Doc. Ing. Ivan Richter, Dr., FJFI ČVUT

Spoluřešitelé: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., ÚFE AV ČR, v.v.i.; prof. RNDr. Jiří Petráček, FSI VUT v Brně

Člen řešitelského týmu: RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc.

Od: 2016-01-01

Do: 2018-12-31


Společný projekt ČVUT v Praze, ÚFE AV ČR a VUT v Brně je zaměřen na teoretickou studii čtyř tříd nových efektů a funkcionalit v subvlnových vlnovodných strukturách. Konkrétně, na základě naší předchozí zkušenosti, plánujeme zaměřit se na (1) subvlnově mřížkové struktury vlnovodů podporující vedené blochovské módy, (2) plazmonické vlnovody včetně nelineární vazby a soliton – plazmonových interakcí, (3) vlnovodné efekty ve strukturách s (vyváženým nebo nevyváženým) ziskem a ztrátami (PT symetrií) a (4) vlnovodné struktury na bázi grafenu s vedenými a povrchovými vlnami podpořenými grafenovými inkluzemi. Analýza bude zahrnovat rigorózní numerické simulace a tvorbu adekvátních fyzikálních modelů, potřebných pro správné pochopení těchto vlnovodných jevů. Očekává se, že výsledky prohloubí naše chápání probíhajících fyzikálních procesů a přinese nové možnosti v návrhu funkčních struktur s dopadem na potenciální inženýrské aplikace.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882