Nové thuliem dopované nanomateriály pro aktivní optická vlákna

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Od: 2013-02-01

Do: 2015-12-31


V souladu s cíli projektu byla vypracována metodika přípravy nových nanokrystalických materiálů (REE x Y 1-x )2Ti2O7  (REE=Eu, Tm, x=<0-1>) s řízenou velikostí částic a posílenou luminiscencí. Metodika zahrnuje přípravu práškových nanočástic, tenkých vrstev a nanočástic zakomponovaných do křemenné skelné matrice. Byl určen vliv složení a velikosti nanočástic na jejich optické vlastnosti. Optimální luminiscenční vlastnosti byly dosaženy pro složení nanočástic (REE 0.1 Y 0.9)2Ti2O7. Metodika byla rozšířena na další prvky vzácných zemin a vybrané tenké vrstvy byly alternativně zpracovány CO2 laserem. 

Vypracovaná metodika umožnila přípravu Tm-dopovaných aktivních vláken s vylepšenými luminiscenčními vlastnostmi. Připravená optická vlákna byla úspěšně použita jako aktivní médium ve vláknovém laseru. Připravené materiály a aktivní optická vlákna mohou být využita k dalšímu vývoji vláknových laserů se zvýšenou účinností, s pracovní vlnou délkou v bezpečné pro lidské oko.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882