Cenu TA ČR 2013 v kategorii Originalita řešení obdržel projekt "Optický paketový přepínač" na kterém spolupracoval ÚFE.

Technologická agentura ČR udělila ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu realizovaným za finanční podpory ze státního rozpočtu. Cenu v kategorii Originalita řešení obdržel projekt Optický paketový přepínač, který byl realizován ve spolupráci SQS Vláknová optika a.s., Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., a Českého vysokého učení technického v Praze. Tento optický paketový přepínač umožňuje přenos dat až tisíckrát rychleji než dosavadní přepínače. Je to první výrobek svého druhu, který bude komerčně dostupný.

 

Podívejte se na video o projektu na YouTube.com

Více informací o ocenění naleznete na stránkách Technologické agentury ČR

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882