Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci za rok 2013 získal Ondřej Kučera, postdoktorand z výzkumného týmu Bioelektrodynamika z našeho ústavu.

Ceny Wernera von Siemense byly již po šestnácté předány na slavnostním večeru, který se uskutečnil v pražské Betlémské kapli. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Společnost Siemens ocenila  talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.

Ondřej Kučera dostal cenu za práci s názvem „Cellular Nanoelectromechanics“, která byla vypracována v rámci doktorského studia ve spolupráci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ústavu Fotoniky a Elektroniky, AV ČR, v.v.i..

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882