Optický paketový přepínač

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešitel:  Ing. Pavel Honzátko, PhD.

Od: 2011-01-01

Do: 2013-12-31


Vyvinuli jsme přepínač optických datových paketů. Na základě řídícího optického signálu je datový tok přepínán mezi několika směry pomocí vlnových konvertorů a vlnových multiplexerů.  Pro tento účel jsme vyvinuli jsme dva typy vlnových konvertorů. Jeden je transparentní vůči použitému modulačnímu formátu a je založený na čtyřvlnovém směšování ve vysoce nelineárním optickém vlákně. Druhý je založený na křížové fázové modulaci ve vysoce nelineárním optickém vlákně s následnou konverzí fázové modulace na amplitudovou ve vláknové braggovské mřížce.  Přepínače datových paketů budou důležitou součástí optických paketových sítí příští generace, které umožní  další rozvoj vysokorychlostního internetu. Projekt získal v roce 2013 cenu TAČR v kategorii Originalita řešení.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882