Ostatní studentské práce

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav fotoniky a elektroniky témata pro středoškolské odborné činnosti.

Témata studentských prací:

  1. Přesné měření času
  2. Příprava vrstev InP kapalnou epitaxí z mikrokanálů a studium jejich vlastností pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu
  3. Měření elektrických vlastností polovodičových podložek s mikropóry 
  4. Ověření možností použití takových struktur jako senzorů plynů 
  5. Měření vlivu anizotropie polovodiče s póry na citlivost k různým plynům a využití tohoto efektu k selektivní funkci senzoru 
  6. Výpočet reálné a imaginární složky impedance RC modelu s rozptýlenými parametry pro mikropórové struktury
  7. Měření topografie tenkých vrstev skutteruditu pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu
  8. Dosažení ultravysokého vakua 
  9. Programování zpětné vazby zařízení na protahování optických vláken

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882