Ostatní studentské práce

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav fotoniky a elektroniky témata pro středoškolské odborné činnosti.

Témata studentských prací:

  1. Přesné měření času
  2. Příprava vrstev InP kapalnou epitaxí z mikrokanálů a studium jejich vlastností pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu
  3. Měření elektrických vlastností polovodičových podložek s mikropóry 
  4. Ověření možností použití takových struktur jako senzorů plynů 
  5. Měření vlivu anizotropie polovodiče s póry na citlivost k různým plynům a využití tohoto efektu k selektivní funkci senzoru 
  6. Výpočet reálné a imaginární složky impedance RC modelu s rozptýlenými parametry pro mikropórové struktury
  7. Měření topografie tenkých vrstev skutteruditu pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu
  8. Dosažení ultravysokého vakua 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882