Podporujeme Ukrajinu!
Připojujeme se k iniciativě Akademie věd nabízející pomoc Ukrajině. ÚFE nabídne vědecké pracovní pobyty a naši zaměstnanci spontánně finančně podporují Ukrajinu prostřednictvím finančních sbírek. Ukončujeme smlouvy o spolupráci se státem financovanými pracovišti Ruské federace.

Iniciativa Akademie věd

Připojujeme se k iniciativě Akademie věd nabízející pomoc Ukrajině. „Vědci a vědkyně nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy. Stojíme na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Našim kolegům na Ukrajině vyjadřujeme plnou podporu a podáváme pomocnou ruku,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR nabídne vědecké pracovní pobyty a naši zaměstnanci spontánně finančně podporují Ukrajinu prostřednictvím např. oficiálního účtu Ukrajinské ambasády nebo účtů humanitárních organizací, např. Charita, Paměť národa – Post Bellum, Člověk v tísni, aj. Aktuální přehled možností, jak pomoci Ukrajině, zveřejnila např. Česká televize na webu ČT24. Intenzivně zvažujeme další formy pomoci.

Sdílíme vzkaz našeho kolegy z Ukrajiny:

„...Právě teď prožíváme nejtěžší časy v našich životech, zejména moje rodina, příbuzní a lidé, jejichž domovy se nacházejí na nejnebezpečnější východní Ukrajině (Charkiv, Mariupol, Cherson) a hlavní město Kyjev. Tyto 4 dny války ukázaly, že moji spoluobčané velmi úspěšně bojují proti ruským okupantům. Moji přátelé a bratři se nevzdávají, bojují s obrovskou statečností a odvahou a neztratili žádné město, aspoň v tuto chvíli. Zároveň chci vyzdvihnout podporu vlády České republiky, která se v současné situaci prezentuje jako opravdový přítel Ukrajiny, jeden z nejlepších, který jako první začíná uplatňovat nejpřísnější sankce a poskytuje významnou vojenskou a humanitární pomoc. Moc si toho vážíme a nezapomínáme. Děkujeme za vaši podporu!“

Ukončení spolupráce

ÚFE se připojuje k dalším ústavům Akademie věd a ukončuje smlouvy o spolupráci se státem financovanými pracovišti Ruské federace IAE v Novosibirsku a FORC v Moskvě kvůli rozpoutání války na Ukrajině. Citujeme z dopisů ukončujících spolupráci: 

"... Máme s řadou ruských kolegu výborné kolegiální vztahy a oceňujme jejich profesionalitu. Nicméně ani vědci nemohou zůstat stranou lidskému utrpení a nespravedlnosti. Z lidského hlediska je pro nás nepředstavitelné spolupracovat s institucemi financovanými státem, který nerespektuje základní hodnoty civilizovaného světa. V souvislosti s bezprecedentním porušením mezinárodního práva a invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu se připojujeme k prohlášení České učené společnosti a ukončujeme veškeré smlouvy o vědecké spolupráci s institucemi Ruské federace. Obnovení vztahů je možné až po stažení vojáků Ruské federace z napadené země a omluvě za rozpoutání války, podobně jako to učinily okupační síly v čele s Ruskem v souvislosti s okupací Československa v roce 1968. 

Jakkoliv to může být pro Vás a Vaše kolegy těžké, tak Vás vyzývám, abyste k tomuto obnovení vztahů přispěli všemi Vám dostupnými prostředky. Věřím, že Vám i Vaším spolupracovníkům není lidské utrpení lhostejné a že chápete náš postoj. ..."

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882