Dny otevřených dveří ONLINE
Co dokáže odhalit ultracitlivý optický biosenzor, jak lze využít mikrovlnné záření v biomedicíně a jak funguje přenos dat v optickém vlákně? Seznamte se s dalšími 3 výzkumnými týmy.

Letos se s našimi návštěvníky bohužel nemůžeme potkat v našich laboratořích, proto se jim je pokusíme zpřístupnit alespoň virtuálně.

 

ULTRACITLIVÉ OPTICKÉ BIOSENZORY

V našem okolí se mohou vyskytovat nebezpečné bakterie, viry či toxiny. Mnohé z nich jsou pro člověka škodlivé i v nepatrných množstvích a jejich odhalení tak vyžaduje velmi citlivé metody. V našich laboratořích se zabýváme vývojem tzv. optických biosenzorů, zařízení schopných odhalit hledanou látku rychle, přímo na místě a s vysokou citlivostí

Výzkumný tým Optické biosenzory se zabývá výzkumem fotonických a plasmonických (nano)struktur a funkčních biomolekulárních souborů, vývojem optických měřících metod a systémů, studiem biomolekulárních interakcí a detekcí chemických a biologických látek v oblastech jako jsou lékařská diagnostika, kontrola jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.

 

Virtuální prohlídka

Do laboratoří výzkumného týmu můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.
Projít si můžete laboratoř depozice tenkých vrstev a laboratoř optických biosenzorů.

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

 

MIKROVLNNÉ ZÁŘENÍ A BIOMOLEKULY

Mikrovlnné záření je sice okem neviditelné elektromagnetické záření, ale je na něm založeno nespočet technologií, bez kterých bychom si stěží uměli představit současný moderní život. Během exkurze obvykle ukazujeme, jak lze elektromagnetické záření koncentrovat a jak toho využíváme k ovlivňování biologické hmoty pro výzkum nových metod v nanotechnologii a biomedicíně.

Ve výzkumném týmu Bioelektrodynamika zkoumáme a ovlivňujeme biosystémy pomocí elektromagnetického pole na biomolekulární úrovni. Klademe si za cíl navrhnout nové elektromagnetické metody pro šetrné a účinnější bio-nanotechnologie a medicínu, abychom se přiblížili světu, kde elektromagnetické technologie mohou bezbolestně předcházet nemocem, detekovat je a léčit. Používáme pokročilé elektromagnetické koncepty, mikro/nanotechnologické nástroje a počítačové simulace.

 

Virtuální prohlídka

Do laboratoří výzkumného týmu můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.
Projít si můžete mikrovlnnou, chemickou a biologickou laboratoř.

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

 

SVĚTLO VLÁKNEM VEDENÉ

Bez optických vláken, základu telekomunikačních sítí, si dnešní svět lze jen těžko představit. Využíváme je všichni, nejvíce používáním internetu. Jak vlastně funguje šíření světla a přenos dat v optickém vlákně? Na názorných ukázkách během Dnů otevřených dveří návštěvníkům obvykle popisujeme základní vlastnosti světla, vysvětlujeme a předvádíme principy jeho vedení v optických vláknech. Návštěvníci poznávají podstatu zesilování světla ve vláknových zesilovačích a laserech.

V laboratořích optických vláken na detašovaném pracovišti v Praze-Lysolajích pak návštěvníkům obvykle připravujeme nezvyklou podívanou - jedinečnou technologii přípravy optických vláken tenkých jako lidský vlas. Ukazujeme jim nejen, jak se světlo vláknem šíří, ale také, jak v něm vzniká. Návštěvníci si u nás mohou vyzkoušet výrobu optického vlákna vlastníma rukama

Výzkumný tým Vláknové lasery a nelineární optika provádí výzkum zaměřený na výkonové vláknové lasery a jejich využití v materiálovém průmyslu, medicíně a nelineární optice. Studuje mechanismy kombinování laserových svazků, generování a zesilování pulzů, přenos světla a jeho interakci s materiály. V oblasti nelineární optiky je hlavní pozornost věnována využití výkonových vláknových laserů pro čerpání generátorů záření ve střední infračervené oblasti s využitím v laserové spektroskopii. Ve svých aktivitách navazujeme na dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých optických komunikačních systémů.

 

Virtuální prohlídka

Do laboratoří výzkumného týmu můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.
Projít si můžete laboratoř optických vláken (příprava preforem metodou MCVD) a laboratoře tažení optických vláken (patro a přízemí).

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882