Přenos času prostřednictvím optických vláken

Poskytovatel: EURAMET, e.V.

Koordinátor: RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.

Člen: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Od: 2010-04-01

Do: 2011-03-31


Cílem projektu je přenos času mezi Prahou a Vídní prostřednictvím plně optické trasy vzniklé propojením výzkumných sítí CESNET (ČR) a ACONET (AT). Pro přenos budou vyvinuty adaptéry optických přijímačů a vysílačů s využitím hradlových polí FPGA.

Časový transfer probíhá v plně duplexním režimu, tj. na principu podobném dvoucestnému satelitnímu přenosu času a frekvence (TWSTFT - Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer).

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882