Přesná porovnávání a distribuce času a frekvence prostřednictvím optických telekomunikačních sítí

Poskytovatel: EURAMET, e.V.

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Od: 2012-06-01

Do: 2015-05-31


Cílem společného výzkumného projektu "NEAT-FT" je nalézt nové techniky pro fázově koherentní porovnávání dvou optických hodin na vzdálenost do 1500 km. Zkoumány jsou rovněž klíčové parametry optických linek, např. nestabilita referenčních optických frekvencí a časovacích signálů, které určují dosažitelnou stabilitu a přesnost výsledného porovnání. Projekt si klade za cíl snížit vliv optické linky na výslednou nejistotu porovnání hluboko pod úroveň vlastní nestability hodin, které jsou předmětem porovnávání (relativní nejistota typicky 10).

Motivace:

  • časový transfer prostřednictvím satelitních navigačních systémů používaný již téměř 40 let neumožňuje porovnávat moderní optické hodiny,
  • optická vlákna se jeví jako nejvhodnější pro přenos času a frekvence vytvářených optickými hodinami,
  • optická vlákna se v budoucnu stanou běžným přenosným kanálem pro přenos času a frekvence a klíčovými při redefinici sekundy SI.

Cíle:

  • ukázka transferu frekvence s přesností na 17 desetinných míst,
  • ukázka relativistické geodézie s přesností na decimetry,
  • ukázka časového transferu s přesností v řádu 100 ps,
  • ukázka výchozího bodu pro misi ACES.

Domovská stránka projektu:

http://www.ptb.de/emrp/neatft_home.html

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882