Primární biofyzikální interakce elektromagnetických polí s biologickými strukturami na buněčné a subbuněčné úrovni

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Jiří Pokorný, DrSc.

Členové: Ing. František Jelínek, CSc.; Ing. Jaroslav Šaroch; Ing. Fedor Šrobár, DrSc.

Od: 2002-01-01

Do: 2006-09-30


Theoretical and experimental study of the primary physical link of interaction of electromagnetic fields with cells and subcellular structures  (human and nonhuman). Measurement os physiological and disturbed endogenous fields. Determination of structures interacting with external electromagnetic fileds on cellular and subcellular level and of physiological and disturbed fields.

Determination of the effects of magnetic fields with the power supply frequencies on human immunity using in vitro test. Measurement of electromagnetic emission from model systems (e.g. yeast cells) in the freqency band to 50GHz. Theoretical assessment of the polar structures with supply energy (e.g. microtubules and photosynthetic systems).

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882