Strategie AV21
Na Ústavu fotoniky a elektroniky se konal 3. ročník semináře Ochrana kritických infrastruktur pomocí laserových technologií, který byl organizován v rámci Strategie AV21.

9. prosince se na našem ústavu konal 3. ročník semináře Ochrana kritických infrastruktur pomocí laserových technologií, který byl organizován v rámci Strategie AV21 (programy Globální konflikty a lokální souvislosti a Světlo ve službách společnosti).

Jeho cílem bylo zmapování využití laserů v ochraně kritických infrastruktur a identifikace slabých míst v optických sítích.

Na workshopu zaznělo 5 příspěvků, které prokrývaly problematiku odolnosti vláknových optických sítí, laserové ochrany proti dronům, využití umělé inteligence v ochraně kritických infrastruktur a vláknově optických senzorů v jaderných zařízeních. Zúčastnilo se ho celkově 8 účastníků.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882