Přednáška Prof. Sang-Hyun Oh: Ultra-flat and Ultra-small: New Approaches to Nanofabrication with Applications to Biosensors and Spectroscopy. Přednáška byla zaměřena na dvě výrobní metody, které jsme vyvinuli - odizolování pro výrobu ultra jemných vzorovaných kovů a litografickou metodu používanou v nanoplasmotickém průzkumu a spektroskopii.

 Také byly prezentovány nové výsledky týkající se biosenzorů využívajících šablony odizolované nanostruktury.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882