Jiří Homola (foto: S. Kyselová)
Vláda jmenovala nové členky a členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). V novém složení zasedne i prof. Jiří Homola z ÚFE.

Vláda České republiky ve středu 14. 9. schválila návrh na jmenování 8 nových členek a členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členem byl jmenován rovněž prof. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., který je významnou vědeckou osobností zejména v oblasti výzkumu optických biosenzorů. Kromě prof. Homoly zasednou nově v Radě pro výzkum, vývoj a inovace také další výzkumnice a výzkumníci z Akademie věd ČR, Masarykovy Univerzity i soukromého sektoru.

Nové složení RVVI podle ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Heleny Langšádlové propojuje výzkumné zkušenosti ze zahraničí, vyšší zastoupení žen a reprezentaci širšího spektra vědních oborů. „Věřím, že nové složení Rady přinese impuls pro zkvalitnění prostředí pro výzkum a vývoj v České republice s akcentem na transfer znalostí a technologií do praxe a efektivitu financování vědy a výzkumu,“ řekla k této události ministryně a předsedkyně RVVI.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky. Připravuje zejména národní politiku výzkumu, vývoje a inovací a zajišťuje kontrolu její realizace. Předsedu RVVI jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy RVVI. Předchůdkyní RVVI byla Rada pro výzkum a vývoj.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882