Jiří Homola (foto: S. Kyselová)
Profesor Jiří Homola, ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, byl jmenován editorem vědeckého časopisu Biosensors and Bioelectronics.

Biosensors and Bioelectronics (IF = 9.518, # 1 v analytické chemii dle Web of Science) je přední mezinárodní časopis věnovaný výzkumu, vývoji a aplikacím biosenzorů a bioelektroniky.

Odkaz na internetové stránky časopisu Biosensors a Bioelectronics zde.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882