Program Rozvoje Metrologie 2009 - Rozvoj primární etalonáže času a frekvence

Poskytovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Členové: Ing. Blanka Čemusová; Ing. Petr Pánek, CSc.; Ing. Ludvík Šojdr, CSc.

Od: 2009-01-01

Do: 2009-12-31


 

  1. Realizace nového komparátoru IPE4 v laboratorním systému DMTDM pro ultracitlivá měření krátkodobé frekvenční stability v časové oblasti. Komparátor IPE4 zvýší rozsah kalibračních a měřicích schopností systému DMTDM oproti stávajícímu stavu (měřená frekvence 5/10 MHz, základní měřicí interval 100 ms). Vlastní nestabilita systému zůstane přibližně na úrovni s komparátorem IPE3.
  2. Analýza teplotní závislosti přijímacího řetězce GPS používaného pro navázání národní časové stupnice UTC(TP).

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882