Program Rozvoje Metrologie 2010 - Rozvoj primární etalonáže času a frekvence

Poskytovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Členové: Ing. Blanka Čemusová; Ing. Petr Pánek, CSc.; Ing. Ludvík Šojdr, CSc.

Od: 2010-01-01

Do: 2010-12-31


 

  1. Realizace dvojice komparátorů v laboratorním systému pro ultracitlivá měření krátkodobé frekvenční stability v časové
  2. oblasti s využitím vzájemné korelace.

  3. Využití družicového systému EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) pro přenos času a frekvence.
  4. Analýza možností využití optických sítí pro přenos času a frekvence.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882