Program Rozvoje Metrologie 2011 - Rozvoj primární etalonáže času a frekvence

Poskytovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Členové: Ing. Blanka Čemusová; Ing. Petr Pánek, CSc.; Ing. Ludvík Šojdr, CSc.

Od: 2011-01-01

Do: 2011-12-31


  1. Revize a aktualizace metodik měření včetně vyhodnocování nejistot kalibrace/měření využívaných v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence.
  2. Vytvoření metodiky pro kalibrace časových přijímačů GPS včetně vyhodnocování nejistot kalibrace.
  3. Vytvoření internetové aplikace pro porovnávání časových stupnic na dálku prostřednictvím družicových polohovacích systémů.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882