Program Rozvoje Metrologie 2011 - Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Poskytovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Členové: Ing. Blanka Čemusová; Ing. Petr Pánek, CSc.; Ing. Ludvík Šojdr, CSc.

Od: 2011-01-01

Do: 2011-12-31


  1. Nepřetržitá fyzická aproximace sekundy TAI a s ní koherentních signálů.
  2. Vytváření národní časové stupnice UTC(TP) jako fyzické predikce času UTC.
  3. Periodická analýza atomových stupnic AT(c) generovaných v ČR a podílejících se na vytváření TAI.
  4. Účast na klíčových porovnání BIPM CCTF-K001.UTC.
  5. Průběžné vyhodnocování časového transferu linkami z/do ÚFE (optická vlákna, GPS).
  6. Realizace krátkodobě stabilní frekvence.
  7. Opakovaná autokalibrace systémů pro měření krátkodobé frekvenční stability a fázového šumu.
  8. Distribuce stupnice UTC(TP) prostřednictvím internetové sítě.
  9. Expertní a konzultační činnost v oblasti času a frekvence pro kalibrační laboratoře, průmysl a veřejnost.
  10. Účast na mezinárodní spolupráci v rámci EURAMET.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882