Program Rozvoje Metrologie 2012 - Rozvoj primární etalonáže času a frekvence

Poskytovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Člen: Ing. Petr Pánek, CSc.

Od: 2012-01-01

Do: 2012-12-31


Úkol se zabývá přesným časovým transferem prostřednictvím družicového navigačního systému GPS s využitím nových signálů L2C a L5. Signál GPS je v současnosti dostupný již ve třech frekvenčních kanálech L1, L2 a L5. Rozšířením počtu využívaných signálů se zvětší soubor měření, který vstupuje do statistického zpracování. Díky zavedení dalšího frekvenčního kanálu se zlepší chování transferu v režimu s potlačením ionosférického zpoždění a také bude lépe řešitelná nejednoznačnost fázového měření na nosné. To vše umožní zlepšení nejistoty a spolehlivosti časového transferu k partnerským laboratořím, a tedy zlepšení služeb Laboratoře Státního etalonu času a frekvence. Úkol je součástí Programu rozvoje metrologie 2012.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882