Projekt Otevřená věda

Poskytovatelé: Magistrát hlavního města Prahy; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Evropský strukturální fond

Řešitel: Ing. Dagmar Dvořáková

Manažer: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Od: 2005-01-01

Do: 2007-12-31


Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení znalostní ekonomiky České republiky a její konkurenceschopnosti. K jeho naplnění bude sloužit celá řada aktivit, jež budou v průběhu trvání projektu realizovány. Partneři projektu připraví kurzy a semináře pro středoškolské pedagogy, jejichž smyslem je zvýšit jejich odbornou kvalifikaci a tím zkvalitnit samotný proces vzdělávání na středních školách. (Praktické kurzy ve své pilotní verzi proběhly s velkým úspěchem již v letošním srpnu v Akademickém a univerzitním centru Nové Hrady. Na třech týdenních kurzech se sešli učitelé biologie, fyziky a chemie, pro něž byla připravena řada přednášek, diskusí, konkrétních laboratorních prací i exkurzí na špičková vědecká pracoviště u nás i v blízkém zahraničí. Kurzy získaly akreditaci MŠMT ČR.) Kurzy a semináře umožní navázání kontaktů mezi vědeckými pracovníky a pedagogy a jejich prostřednictvím vznikne přímá vazba na další cílovou skupinu, kterou jsou talentovaní studenti. Pro ně nabízí projekt Otevřená věda možnost stáží na vědeckých pracovištích, kde budou odborně vedeni a budou moci realizovat vlastní studentské vědecké práce nebo se zapojit do vědeckých projektů daných pracovišť. Tím budou zlepšeny podmínky vzdělávání pro nadané studenty a bude tak podchycen jejich zájem o studium cílových vytipovaných oborů.

Vlastní stránky: www.otevrena-veda.cz

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882