Radiofrekvenční charakterizace mikrotubulů pomocí mikro- a nanosenzorů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Michal Cifra, Ph.D. 

Od: 2015-01-01

Do: 2017-12-31


Tento projekt je zaměřen na elektromagnetickou charakterizaci fyzikálně mimořádně zajímavých a zároveň biologicky všudypřítomných nanostruktur – mikrotubulů – ve frekvenčním pásmu 0.01 – 50 GHz. Nejprve budou identifikovány elektromagneticky aktivní vibrační módy mikrotubulu na základě teoretického modelu elastické ortotropní skořepiny kombinovaného s hrubozrnným modelem z atomárního modelu mikrotubulu. Bude sestavena teorie vazby elektromagnetického pole s vibračními módy mikrotubulu s příspěvkem jak vnitřního dipólového momentu, tak i iontové obálky mikrotubulu. Budou navrženy, simulacemi optimalizovány a pomocí elektronové litografie realizovány dedikované planární radiofrekvenční mikro- a nanostrukturované senzory pro dielektrickou a absorpční spektroskopii tubulinu a mikrotubulů v kapalné fázi. Použitím těchto technik budou identifikovány elektromagneticky aktivní módy mikrotubulu. Dále bude ze změřených dat extrahována efektivní komplexní permitivita tubulinu a mikrotubulů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882