Ve dnech 1. a 2. března 2010 se ve spolupráci se sdružením CESNET uskutečnil česko-rakouský experiment zaměřený na porovnání času atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky.

Při pokusu byla dosažena nejistota měření menší než 1 nanosekunda. Mezinárodní přenos času po optické lince na takovou vzdálenost a se srovnatelnou přesností pravděpodobně nikdo jinde ve světě dosud neprovedl. Experiment naznačil, pro jaké aplikace v reálném čase může být používán budoucí Internet.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882