Růstové mechanismy jednodimenzionálních polovodičových struktur na paternovaných substrátech

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Členové: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.; Ing. Jan Vaniš, Ph.D.; Ing. Ondřej Černohorský Ph.D.; Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.; Mgr. Hana Faitová; Mgr. Šárka Kučerová; Ing. Marie Hamplová

Od: 2017-01-01

Do: 2019-12-31


Studujeme růstové mechanizmy hydrotermálně připravených polí nanotyčinek ZnO na vzorovaných substrátech v reaktorech se stálým průtokem. Na rozdíl od běžných dávkových reaktorů může být přesycení v reaktorech se stálým průtokem přesně kontrolováno, což umožňuje porovnávat experimentální výsledky s fundamentálními teoriemi růstu krystalů a stanovit růstové mechanizmy. Růstové mechanizmy a růstové podmínky jsou dány do souvislosti se strukturními, elektrickými a optickými vlastnostmi nanotyčinek. Uspořádaná periodická pole nanotyčinek ZnO jsou připravována na substrátech vzorovaných elektronovými a iontovými svazky a je studován vliv geometrie vzoru na jejich růst.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882