Samovolné rozmítání vlnové délky a související nestability vláknových laserů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Registrační číslo: 16-13306S

Řešitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Členi: Ing. Pavel Koška, Ing. Jakub Cajzl, Ing. Jan Aubrecht, Ph.D., Mgr. Jana Proboštová

Od: 2016-01-01

Do: 2018-12-31


Vláknové lasery nabývají celospolečensky rostoucího významu vzhledem k rozšiřujícímu se rozsahu vlnových délek a vysokým výkonům. Výzkum nestabilních stavů vláknových laserů tak je velmi aktuálním a důležitým tématem bádání. Projekt je zaměřen na základní výzkum teprve nedávno pozorovaných nestabilit vláknových laserů, při kterých je samovolný pulzní režim doprovázen charakteristickým samovolným rozmítání vlnové délky laseru. Budou vytvořeny nové teoretické modely a prováděny experimenty zaměřené na výzkum příčin samovolného rozmítání vlnové délky a jeho role jako spouštěcího mechanizmu samovolného Q-spínání laseru. Budou navrženy metody pro stabilizaci a nastavení parametrů samovolného rozmítání vlnové délky, včetně směru rozmítání, neboť režim samovolného rozmítání může být potenciálně využit ve zdrojích s rozmítanou vlnovou délkou s vysokým výkonem. Hlubší znalosti jevu samovolného rozmítání vlnové délky vláknových laserů by na druhou stranu měly vyústit v návrh metod, jak samovolnému rozmítání vlnové délky a s ním souvisejícím nežádoucím nestabilitám zabránit.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882