Široce laditelný zdroj signálu ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii a metrologii

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešitel: Ing. Pavel Honzátko, PhD.

Členové: Doc. Petar Gladkov, CSc., Ing. Filip Todorov, PhD.

Od: 2010-01-01

Do: 2014-12-31


Projekt je zaměřený na vývoj široce přeladitelného zdroje koherentního záření pro střední infračervenou oblast. Zdroj bude založený na generaci rozdílového kmitočtu v nelineárním krystalu. Využívá know-how Ústavu fotoniky a elektroniky v oblasti výkonových laserů a periodického pólování krystalů. Zdroj bude generovat úzkopásmový signál přeladitelný v pásmu 3200-3800nm, s výkonem řádu miliwatů. Nalezne použití ve spektroskopii, metrologii, lékařské diagnostice.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882