Spektroskopická laboratoř

Charakterizace vlastností chemických látek a povrchů pomocí metod UV-Vis absorpční, Ramanovské a IČ spektroskopie.

Vybavení:

spectro lab 1

  • UV-Vis spektrometr s teplotní stabilizací (Cary 4000, Varian, Austrálie)
  • UV/Vis nanofotometr pro malé objemy vzorku (Pearl, Implen, Německo)

spectro lab 2

  • FT-IR spektrometr Nicolet 6700 (4000-500 cm-1) s příslušenstvím SADA a PEM modulem (3000-1500cm-1) (Thermo Scientific, USA)

spectro lab 3

  • Ramanovský mikroskop (inVia, Renishaw, UK)

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882