V letošním roce je to právě 10 let od prvního sympozia SPIE Optics + Optoelectronics 2017 pořádaného v Praze. V průběhu tohoto období se sympozium stalo významnou a mezinárodně uznávanou platformou pro výměnu názorů a nejnovějších výsledků v oblasti optiky a optoelektroniky. V návaznosti na úspěch předchozích sympozií nabízí program ve dnech 24.–27. dubna přes 500 prezentací v 17 paralelních konferencích. Program navíc obsahuje řadu událostí, včetně workshopu, diskusí u kulatého stolu a prohlídek laboratoří.

Fotonika byla identifikována Evropskou komisí jako jedna ze šesti takzvaných klíčových technologií (KET) nezbytných pro konkurenceschopnost evropského hospodářství. První den sympozia se podrobně věnoval aktuálnímu stavu a plánům v panevropském projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), v rámci kterého vyvíjí mezinárodní tým vědců nej‎intenzivnější laserový systém na světě. Po jeho instalaci a spuštění budou mít vědci k dispozici unikátní nástroj umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

„Všechna témata konference jsou aktuální a globálně důležitá. Fotonika, která se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů (částic světla) je nezbytná pro fungování nejrůznějších technologií z našeho každodenního života – od spotřebních výrobků, jako jsou smartphony a displeje, přes komunikační systémy až po lékařské přístroje a technologie osvětlení. Je skvělé, že se sympozium koná právě v České republice a že mnoho českých vědců se aktivně účastní nejen v konferenčních výborech, ale i svými prezentacemi na sympoziu," sdělila v úvodu předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

„SPIE Optics+Optoelectronics Symposium v Praze je výjimečné v tom, jak úspěšně propojuje základní výzkum posouvající hranice lidského poznání v oblasti optiky a optoelektroniky s pokroky ve vývoji optických technologií, které mají zásadní dopad na řadu oblastí života - od průmyslu až po medicínu," říká předseda Symposia prof. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Letošního sympozia SPIE Optics + Optoelectronics se účastní více než 700 delegátů ze 48 zemí.

     

              

                

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882