Stážista Josef v rámci projektu Otevřená věda navštěvuje skupinu Přípravy a charakterizace nanomateriálů, kde se zapojuje do aktuálního výzkumu růstu nanotyčinek ZnO.

V letošním roce se Josef Kučera zapojil do projektu „Otevřená věda“, který nabízí mladým nadšencům zkusit si bádání na vlastní kůži. V rámci tohoto projektu navštěvuje skupinu Přípravy a charakterizace nanomateriálů na ÚFE, kde se ve spolupráci se zaměstnanci zapojuje do aktuálního výzkumu růstu nanotyčinek ZnO. V nanolaboratoři pracuje s elektronovým mikroskopem vybaveným iontovým svazkem, systémem plynných prekurzorů a nanomanipulátorem, což mu umožňuje jak zobrazovat a zkoumat vlastnosti v měřítku nanometrů, tak ovlivňovat podmínky pro růst nanotyčinek.

Podívejte se na video, které o stáži vytvořil.

Josef je také autorem knihy Nanotechnologie hrou, se kterou se účastní celostátního kola soutěže SOČ. 

Více o jeho práci se také můžete dozvědět na www.svetbudoucnosti.cz

 

"Tento rok maturuji na Mensa gymnáziu a po maturitě se chystám jíti na MATFYZ. Chtěl bych se státi polyhistorem dnešní doby.  Zajímají mě totiž vědy přírodovědné i společenskovědní a rád mezi nimi nacházím souvislosti. Jak jest Vám zajisté známo z jazyka mého textu, mezi mé zájmy patří kromě vědy i studium archaické mluvy a jazyka latinského. Vědou žiji celým svým srdcem a věřím, že nám do budoucna pomůže překonat nejeden problém naší soudobé civilizace. Rád bych se podílel na vyřešení globálního oteplování a energetické krise 21. století. Sním totiž o společnosti, která nalezne rovnováhu jak společenskou, tak ekologickou. Pokud mě chcete kontaktovati, můžete tak učiniti přes e-mail: pepan@svetbudoucnosti.cz."

- Josef „Iosephus“ Kučera

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882