Studium biomolekulárních interakcí pro vývoj terapeutik

Rok: 2014

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Spolupracující subjekt: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.


Pracovníci výzkumného týmu Optické biosenzory studovali biomolekulární interakce významné pro vývoj terapeutik nové generace. Věnovali se studiu vlastností chemicky modifikovaných DNA molekul (tzv. antisensních oligonukleotidů – AO) z hlediska jejich potenciálu pro genouvou terapii. Ukázali, že 2 ze 3 studovaných DNA modifikací zvyšují stabilitu komplexu AO s cílovou RNA molekulou v porovnání s nemodifikovanou DNA. Jedna ze studovaných modifikací navíc zvyšovala enzymatickou aktivitu RNasy H, což je klíčová vlastnost pro vysokou efektivitu potenciálního léčiva.

 

Obrázek č. 1 - Zobrazení principu metody pro studium aktivity RNasy H pomocí SPR biosenzoru.

Obrázek č. 1 - Zobrazení principu metody pro studium aktivity RNasy H pomocí SPR biosenzoru.


Obrázek č. 2 - Ukázky interakčních křivek tvorby duplexu AO s RNA pro AO obsahující různý počet chemických modifikací.

Obrázek č. 2 - Ukázky interakčních křivek tvorby duplexu AO s RNA pro AO obsahující různý počet chemických modifikací.

Publikace:

  1. H. Šípová, T. Špringer, D. Rejman, O. Šimák, M. Petrová, P. Novák, Š. Rosenbergová et al.: 5′-O-Methylphosphonate nucleic acids—new modified DNAs that increase the Escherichia coli RNase H cleavage rate of hybrid duplexes. Nucleic acids research (2014), 42(8), 5378-5389.


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882