Studium mechanizmů transportu náboje přechodu grafen-polovodič

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Roman Yatskiv, Ph.D.

Členové: Jan Grym, Ph.D., Stanislav Tiagulskyi, Ph.D., Ondřej Černohorský Ph.D., Mgr. Šárka Kučerová

Od: 2020-01-01

Do: 2022-12-31


Unikátní vlastnosti přechodu grafen-polovodič nabízí velkou příležitost ke studiu nových fundamentálních jevů odehrávajících se na rozhraní mezi dvoudimenzionálním (2D) polokovem a třídimenzionálním (3D) objemovým polovodičem a činí tento přechod vysoce atraktivním pro novou generaci součástek na bázi grafenu. Jedním z klíčových problémů v těchto přechodech je pochopení mechanizmů transportu náboje. Zaměřujeme se na systematickou analýzu mechanizmů transportu náboje v přechodech 3D polovodičových oxidů (Ga2O3 and ZnO) s 2D grafenem. Dále se pokoušíme detailně pochopit, jakým způsobem ovlivňuje interakce mezi grafenem a různými krystalografickými plochami polovodičových oxidů transport náboje. Cíle projektu představují velkou výzvu s řadou potenciálních aplikací zejména ve fotodetektorech, solárních článcích a detektorech záření.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882