Příprava skleněné preformy pro optické vlákno
Rok 2022 byl vyhlášen Organizací spojených národů jako Mezinárodní rok skla. ÚFE a sklo, to je těsné spojení, které zaslouží přípitek.

Sklo provází lidstvo po staletí, obohacuje kvalitu života milionů lidí a patří k nejdůležitějším a nejvšestrannějším materiálům v historii, uvádí k vyhlášení Mezinárodního roku skla OSN.

Členové výzkumné skupiny technologie optických vláken z vědeckého týmu Vláknové lasery a nelineární optika si symbolicky připíjí na zahájení Mezinárodního roku skla 2022 (International Year of Glass – IYOG).

Sklo je fascinující a krásný materiál, který hraje i ve výzkumu technologie optických vláken významnou roli. K výrobě optických vláken pro telekomunikace, vláknové lasery a vláknové sensory, jejichž výzkumem se skupina vědců na ÚFE zabývá, se totiž využívá křemenné sklo. Výzkum technologie optických vláken byl zahájen v roce 1979 v tehdejším Československu v laboratořích Akademie věd (tisková zpráva) jako jeden z důsledků International Congress on Glass pořádaného o rok dříve v Praze.

IYOG 2022 s sebou přináší řadu odborných aktivit na téma sklo, např. červencový ICG Congress v Berlíně nebo listopadovou Českou a Slovenskou konferenci o skle v Praze. Vědci z ÚFE zde plánují seznámit návštěvníky se svými nejnovějšími výsledky z oblasti technologií přípravy optických křemenných vláken dopovaných nanočásticemi pro vláknové lasery o vysokém optickém výkonu.

 

Logo IYOG 2022

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882