Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompozitů

Poskytovatel: GA ČR

Spoluřešitel: Dr. Ing. Ivan Kašík

Členové: Ing. Jan Mrázek, Ph.D.

Od: 2017-01-01

Do: 2019-12-31


Připravíme a budeme charakterizovat a optimalizovat luminiscenční a scintilační nanokompozity. Výzkum se soustředí na čtyři materiálové třídy, jmenovitě na luminiscenční nanokompozity připravené disperzí nanočástic v organických a anorganických matricích, core-shell systémy na bázi ZnO, nanokompozity pro PDTX a exotické multikomponentní granáty. Výchozí nanoprášky každého materiálu budou připraveny radiační syntézou, metodou poskytující materiály o vysoké čistotě, s malým rozptylem velikosti částic a vysokou mírou interakce jednotlivých složek. Dalším zpracováním nanoprášků připravíme nanokompozity s významnou aplikační perspektivou v oblasti bio-medicíny a scintilačních detektorů specielně určených pro rychlé časování. Budeme monitorovat a studovat luminiscenční a scintilační vlastnosti připravených nanokompozitů s ohledem zejména na rychlost a efektivitu scintilačního mechanizmu. Se zpětnou vazbou na technologii budeme připravené materiály optimalizovat s ohledem na jejich potenciální cílovou aplikaci.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882