Transport elektrického náboje v heterostrukturách polovodičových oxidů s halogenidy mědi

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Spoluřešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Členové: Ing. Jan Grym, Ph.D.Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.Mgr. Šárka KučerováBc. Matej Berešík, Ing. Marie Hamplová

Od: 2023-01-01

Do: 2025-12-31


Cílem projektu je experimentální a teoretické studium transportu náboje v opticky transparentních heteropřechodech tvořených halogenidy mědi typu p a oxidy kovů typu n, a pochopení fyzikálních jevů odehrávajících se na rozhraní mezi oběma materiály pro aplikace v pokročilé optoelektronice.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882