Úloha rozhraní při přípravě Schottkyho bariér vysoké kvality na polovodičích III-V

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Členi: Ing. Ondřej Černohorský; RNDr. Jan Lorinčík, CSc.; Ing. Jan Mrázek, Ph.D.; Ing. Jan Vaniš, Ph.D.; Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Od: 2012-01-01

Do: 2013-11-30


Projekt se zaměřuje na přípravu struktur kovové nanočástice-polovodič III-V na epitaxních vrstvách různého složení připravených z kapalné a plynné faze a na možnosti jejich aplikace v senzorech vodíku. Pro charakterizaci a modelování tohoto rozhraní a jsou použity pokročilé experimentální techniky.

 

 

 

 

 


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882