Mezinárodní organizace IERS (International Earth Rotation and Reference System Service) v pondělí 5. ledna oznámila plánovanou úpravu světového koordinovaného času UTC vložením jedné přestupné sekundy do poslední minuty dne 30. června 2015.

V ČR tato změna proběhne následující den, tedy 1. července dvě hodiny po půlnoci – ČR se nachází v časové zóně UTC+1 a v uvedeném období je navíc platný letní čas.

Co je přestupná sekunda?

Zjednodušeně je přestupná sekunda časový interval 1 s, který se vkládá a nebo teoreticky i odebírá do / z atomové stupnice UTC tak, aby se tato stupnice příliš nerozcházela od astronomické stupnice UT1 svázané s rotací Země. IERS sleduje odchylku UT1 od UTC a pokud je větší než 0,9 s, ohlásí příslušnou změnu právě pomocí přestupné sekundy.

přestupná sekunda

Kladná přestupná sekunda se do UTC vkládá (přidává), hodiny tedy ukazují postupně čas:

23:59:59,
23:59:60,
00:00:00.

V případě záporné přestupné sekundy pak hodiny ukazují:

23:59:57,
23:59:58,
00:00:00.

Přestupnou sekundou se časová stupnice UTC upravuje od roku 1972, celkem již byla vkládána 25x.

Detailněji se o problematice přestupných sekund, atomových i astronomických časových stupnic a jejich vytváření dočtete např. v článku o stupnici UTC na str. 14 v Tematické příloze č. 4/2013 časopisu Metrologie. Příloha je volně k dispozici na adrese http://www.unmz.cz/files/metrologie/casopis/priloha-metrologie-2013.pdf

Navigační systém GPS, GLONASS, Galileo ani SBAS zatím informaci o přestupné sekundě nepodávají.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882