Výzkumný tým Nano-optika letos získal řadu ocenění na mezinárodních konferencích
Členové výzkumného týmu Nano-optika nasbírali během roku 2019 celou řadu ocenění na mezinárodních konferencích.

Łukasz Bujak - poster Plasminoca 2019

Łukasz Bujak získal ocenění za nejlepší vědecký poster na konferenci Plasmonica 2019, která probíhala 19. - 21. června v Itálii (The best scientific poster at the 7th edition of the Workshop on Plasmonics and its Applications, Plasmonica 2019, Naples, Italy, June 19-21, 2019). Tématem posteru byl rozptyl jednotlivých fotonů na zlatých nanočásticích.

 

Kristýna Holanová - ocenění EBSA  Kristýna Holanová, Anthony Wats a Greg Winter

Kristýna Holanová přivezla do Českém republiky rovnou 3 ocenění. Získala cenu za nejlepší prezentaci na EBSA Summer School 2019 (“Best Presentation” Prize na 2019 EBSA Summer School, “Biophysics in the 21st Century”, El Escorial, Spain, July 17-20, 2019), jejíž tématem bylo zkoumání funkce proteinu pomocí vysokorychlostního trasování. Letní škola probíhala 17. - 20. července ve Španělsku. Na fotografii (zleva) Kristýna Holanová (ÚFE), Anthony Watts (bývalý President of The European Biophysical Societies' Association, Biochemistry Department, University of Oxford) a biochemik Greg Winter (Laboratory of Molecular Biology, University of Cambridge), který získal nobelovu cenu za chemii v roce 2018.

 

Kristýna Holanová - ocenění EBSA, Madrid 

Kristýna Holanová získala také ocenění za nejlepší poster na kongresu 12th EBSA/10th ICBP-IUPAP Biophysics Congress, který probíhal 20. - 24. července ve španělském Madridu (The best poster in session: Biophysics of cytoskeleton at 12th EBSA/10th ICBP-IUPAP Biophysics Congress, Madrid, Spain, July 20-24, 2019).

 

Kristýna Holanová - ocenění Berlín

Posledním oceněním byla studentská cena za nejlepší řeč na mezinárodním workshopu v Berlíně (Student Award “Best Talk”, 25th International Anniversary Workshop on “Single Molecule Spectroscopy and Super-resolution Microscopy in the Life Sciences”, Berlin, Germany, September 3-6, 2019), který probíhal 3. - 6. září 2019.

Gratulujeme!

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882