Vědci z ÚFE na Dnech vědy Gymnázia Christiana Dopplera
4. prosince se vědci z týmu Nano-optika a Vláknové lasery a nelineární optika zúčastnili Dne vědy Gymnázia Ch. Dopplera.

Marek Piliarik z výzkumného týmu Nano-optika a Jan Mrázek s Ivanem Kašíkem z výzkumného týmu Vláknové lasery a nelineární optika přijali pozvání prof. Dagmar Švarcové z Gymnázia Christiana Dopplera a zúčastnili se Dne vědy, což byl den přednášek odborníků určený studentům gymnázia, který se konal 4. prosince v budově gymnázia ve Zborovské ulici na Praze 5.


Vědci z ÚFE do programu přispěli přednáškami:

Moderní mikroskopie - přednášející M. Piliarik
Přednáška shrnula základní principy využívané v optické mikroskopii, diskutovala obecná pravidla a omezení při používání mikroskopů v současné vědecké praxi a podrobně se věnovala nedávným pokrokům v mikroskopii jdoucím až na hranici jednotlivých molekul.

Měření světlem - přednášející J. Mrázek
Optické senzory se dnes uplatňují prakticky ve všech oborech lidské činnosti od jednoduchých optických závor až po vyspělé optické biosenzory umožňující detekci biochemických sloučenin na úrovni jednotlivých molekul. Jejich rozmach začal koncem 20. století spolu s příchodem levných a malých opto-elektronických součástek, které slouží jako zdroje, či detektory světla. Vzrůstající výkon výpočetní techniky pak umožnil vývoj náročných optických senzorů, které pro vyhodnocení signálu vyžadují zpracování dat v reálném čase případně vyhodnocení velkého množství dat. S masivním nástupem vláknové optiky v oblasti telekomunikací na přelomu tisíciletí se objevily optické vláknové senzory. Ty přinášejí řadu výhod, jako jsou odolnost, malé rozměry, možnost nasazení v nebezpečném prostředí, či možnost detekce podél trasy optického vlákna. Vzhledem k tomu, že v ÚFE probíhal výzkum optických vláknových senzorů od 90. let 20. století, byla v přednášce tomuto typu senzorů věnována zvláštní pozornost.

Kouzlo optických vláken a vláknových laserů - přednášející I. Kašík
V přednášce se studenti seznámili s významem světla v moderních fotonických aplikacích. Dozvěděli se, na jakých principech funguje optické vlákno a klasické lasery, a jaká je cesta od pasivních optických vláken pro přenos v telekomunikacích k vláknovým laserům. Seznámili se s ukázkami některých vláknově-optických novinek a s jejich dopady na každodenní život.

Vědci ÚFE na Dnech vědy Gymnázia Ch. Dopplera (zdroj: Gymnázium Ch. Dopplera) Vědci ÚFE na Dnech vědy Gymnázia Ch. Dopplera (zdroj: Gymnázium Ch. Dopplera) Vědci ÚFE na Dnech vědy Gymnázia Ch. Dopplera (zdroj: Gymnázium Ch. Dopplera)

Foto: Gymnázium Ch. Dopplera

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882