Na letošním ročníku Veletrhu vědy mohli návštěvnící nahdlédnout pod pokličku práce výzkumného týmu Nano-optika.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Akce prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout ze světa přírodních, technických, humanitních i společenskovědních oborů. Cílem Veletrhu vědy je nejen popularizovat vědu, ale i podpořit uplatnění mladých vědců v praxi. Čtvrtý ročník Veletrhu vědy, který se konal od 7. do 9. června 2018 v Praze, navštívilo během tří dnů rekordních 24 800 návštěvníků.

 

U expozice výzkumného týmu Nano-optiky návštěvníci mohli proniknout do tajů světelné mikroskopie, kde měli možnost zjistit dokonce i jak překonávat možnosti optického zobrazování a jak se dají zkoumat molekuly jednotlivých proteinů v jejich přirozeném prostředí.

 

     

     

 

Více o veletrhu na veletrhvedy.cz

 

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882