Novinky

RNDr. Hana Vaisocherová, Ph.D., vědecká pracovnice Oddělení optických senzorů, získala jedno ze tří prestižních stipendií firmy L'Oréal pro ženy ve vědě za rok 2011 za projekt "Trap Shuts in a Few Minutes".
Pracovník sekce fotoniky RNDr. Radan Slavík, PhD., DSc. získal zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR za projekt "Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou".
16. května 2010 si připomínáme významné výročí – 50 let od okamžiku, kdy Theodor Maiman rozsvítil první laser.
Ve dnech 1. a 2. března 2010 se ve spolupráci se sdružením CESNET uskutečnil česko-rakouský experiment zaměřený na porovnání času atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky.
V rámci 8. ročníku soutěže Česká hlava byla udělena cena INVENCE, Kapsch a.s. vedoucímu sekce fotoniky ÚFE doc. Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc.

Stránky

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882