Novinky

Od 1. 6. 2012 je ředitelem Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Zlatou medaili z amerického Houstonu z prestižní celosvětové soutěže mladých techniků a vědců I-SWEEP přivezl Ondřej Borovec. Získal ji za práci "Kvantové struktury a supermřížka - budoucnost termoelektrik", výsledek stáže projektu Otevřená věda u Radka Zeipla v Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, v.v.i.
doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. byl za své významné úspěchy a přínos v oblasti fotoniky jmenován SPIE Fellow.
Novým předsedou Vědecké rady Akademie věd ČR byl 6. října 2011 zvolen prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
[Měřící aparatura GTR50] Při měření rychlosti neutrin v rámci experimentu OPERA byla pro nezávislou kalibraci časové linky mezi CERN a LNGS použita měřicí aparatura GTR50, která je výsledkem spolupráce Oddělení času a frekvence ÚFE a společnosti Dicom Uherské Hradiště.
Prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae – udělil ve čtvrtek 30. 6. 2011 v sídle Akademie věd ČR její předseda prof. Jiří Drahoš dvěma významným českým vědcům – doc. Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc. z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a prof. Martinu Hofovi z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
RNDr. Hana Vaisocherová, Ph.D., vědecká pracovnice Oddělení optických senzorů, získala jedno ze tří prestižních stipendií firmy L'Oréal pro ženy ve vědě za rok 2011 za projekt "Trap Shuts in a Few Minutes".
Pracovník sekce fotoniky RNDr. Radan Slavík, PhD., DSc. získal zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR za projekt "Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou".
16. května 2010 si připomínáme významné výročí – 50 let od okamžiku, kdy Theodor Maiman rozsvítil první laser.
Ve dnech 1. a 2. března 2010 se ve spolupráci se sdružením CESNET uskutečnil česko-rakouský experiment zaměřený na porovnání času atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky.

Stránky

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882