Vliv sinusoidního elektromag. pole na chování leukocytů získaných z krve pacientů s karcinomy hlavy a krku

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Řešitel: MUDr. Aleš Čoček

Spoluřešitel: Ing. Jiří Pokorný, DrSc.

Od: 2003-01-01

Do: 2005-12-31


Dosavadní informace svědčí proto, že elektromagnetické sinusoidní pole ovlivňuje leukocyty mediovanou imunitu, kterou testujeme testem inhibice adherence leukocytů. Z venosní krve pacientů s karcinomy hlavy a krku separujeme CD4 lymfocyty. Ty se smíchají s, podle uvedené metodiky zhotoveným antigenem, a pak se hodnotí počet k substrátu neadherujících buněk po expozici sinusoidnímu magnetickému poli a bez ní. Získané výsledky se statisticky vyhodnocují s ohledem na cílové otázky.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882