Velkým lákadlem pro účast na mezinárodní letní škole „Vláknových laserů a technologie optických vláken“ byly špičkoví evropští odborníci v oboru z akademické sféry i z průmyslu a také možnost „hands-on“ laboratorních cvičení, při kterých se účastníci sami mohli podílet na přípravě optických vláken nebo sestavování vláknových laserů.

Tuto akci pořádal v rámci Evropského projektu COST MP1401 „Advanced Fibre Lasers“ od 30. srpna do 1. září ÚFE AV ČR, v. v. i.

Vláknové lasery zažívají boom díky vysokému průměrnému výkonu, excelentní kvalitě laserového svazku, nízkým nárokům na údržbu a dalším výhodám. Současně jsou však vláknové lasery stále málo probádaným oborem laserové fyziky a techniky. Evropský projekt COST MP1401 „Advanced Fibre Lasers“ je první evropskou vědecko-technologickou akcí COST cílenou na vláknové lasery. Mezinárodní letní škola pořádaná ÚFE v rámci této akce byla zaměřena zejména na technologii přípravy optických vláken pro vláknové lasery. Přednášky z technologie optických vláken vhodně doplňovaly přednášky na téma ultrarychlých vláknových laserů a vláknových mřížek sloužících jako zrcadla pro rezonátory výkonových vláknových laserů. V přednáškách se odrážela zkušenost se spoluprací s průmyslem a přesah základního materiálového výzkumu do praktického použití. Vytváření spin-off společností přímo v místě výzkumného ústavu nebo univerzity, nebo alespoň velmi těsná spolupráce s průmyslovým partnerem se stává v Evropě zřejmým trendem.

Témata cvičení byla zvolena z oblastí, ve kterých patří tým Vláknových laserů a nelineární optiky ÚFE mezi průkopníky v oboru, konkrétně z oblastí přípravy optických vláken dopovanými prvky vzácných zemin a keramickými nanočásticemi, thuliem dopovaných vláken a výzkumu nestabilit vláknových laserů. Přednášek se zúčastnilo přes 70 posluchačů a praktických cvičení 43 praktikantů. Ohlasy na školu od účastníků byly vysoce pozitivní. Letní škola jim poskytla nejen náhled do novinek v technologii optických vláken pro vláknové lasery, ale také mnoho příležitostí k utváření profesních i přátelských vztahů, které trvají nezřídka po celý život.

Fotografie, seznam přenášejících a další info na its.ufe.cz

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882