Využití DWDM sítě pro přenos času a frekvence

Poskytovatel: CESNET

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Člen: Ing. Blanka Čemusová

Od: 2011-06-23

Do: 2012-08-23


K přenosu času a frekvence se v současnosti využívají zejména družicové polohovací systémy (GPS, EGNOS, GLONASS, Galileo). Podle prvních experimentů se ukazuje, že časovým transferem prostřednictvím plně optické sítě lze dosáhnout přesnosti srovnatelné s transferem družicovým. Cílem projektu je vytvoření plně optické trasy mezi Laboratoří Státního etalonu času a frekvence v ÚFE a Cesnet s několika kanály DWDM pro výzkum časového transferu prostřednictvím optické sítě a dále zajistit optické propojení s dalšími vědeckými institucemi za účelem porovnání časových stupnic jejich atomových zdrojů frekvence.

Vlastní stránky projektu: http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=392

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882