Využití nové generace satelitních navigačních systémů pro porovnávání časových stupnic

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Od: 2011-01-01

Do: 2012-12-31


Pro porovnávání časových stupnic se standardně využívají satelitní navigační systémy. V blízké budoucnosti budou k dispozici satelitní navigační systémy nové generace. Předmětem projektu je výzkum metod porovnání času založených na signálech těchto nových systémů a vývoj příslušné aparatury pro porovnávání času.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882