Využití signálů nových družicových navigačních systémů pro porovnávání časových stupnic

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešitel: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Člen: Ing. Pavel Trojánek

Od: 2015-01-01

Do: 2016-12-31


Společný výzkumný a vývojový projekt se zabývá inovací aparatury pro porovnávání časových stupnic, která umožní využít dosud nepodporované signály evropského navigačního systému GALILEO a také signály čínského navigačního systému BeiDou. Zkoumáno je dále využití těchto signálů pro zvýšení přesnosti porovnávání času na velkou vzdálenost a možnosti kalibrace systémů pro porovnávání času.

Cíle:

  • Vývoj prototypu aparatury pro porovnávání časových stupnic na základě současného příjmu signálů družicových navigačních systémů GPS, GLONASS, SBAS, GALILEO a BeiDou.
  • Výzkum zaměřený na možnosti využití signálů GALILEO E5b a E5 AltBOC pro porovnávání času a na jejich přínosu ke zvýšení přesnosti porovnání.
  • Výzkum možností kalibrace systémů pro porovnávání časových stupnic prostřednictvím družicových navigačních systémů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882