Výzkum a měření signálů generovaných nanostrukturami

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Spoluřešitel: Ing. Jiří Pokorný, DrSc.

Členové: Ing. Daniel Havelka; Ing. František Jelínek, CSc.; Ing. Ondřej Kučera, Ph.D.; Ing. Fedor Šrobár, DrSc.

Od: 2011-01-01

Do: 2013-12-31


Na základě vlastností technických a biologických nanostruktur navrhnout a připravit stíněný extremně citlivý systém bodového měření signálů vyzářených uvedenými nanostrukturami. Půjde o měření senzory s lineárními plošnými rozměry 100 nm a menšími a s výkony menšími než 0.1 fW na kmitočtech v pásmech 0-20 MHz a 10-50 GHz. Měřící systém bude používat nastavení pomocí mikroposuvů pod mikroskopem a speciální senzory s předzesilovači transformující signály generované nanostrukturami do následujících makroskopických zesilovačů. Aparatura bude použita na měření signálů generovaných nanostrukturami a výsledky budou interpretovány ve fyzikálním kontextu daného typu nanostruktury.

 

Interactive Biology

 

  1. D. Havelka, M. Cifra, O. Kučera, J. Pokorný, and J. Vrba: High-frequency electric field and radiation characteristics of cellular microtubule network. Journal of Theoretical Biology, no. 286, pp. 31-40, 2011. doi:10.1016/j.jtbi.2011.07.007
  2. J. Pokorný, C. Vedruccio, M. Cifra and O. Kučera: Cancer physics: diagnostics based on damped cellular elastoelectrical vibrations in microtubules. European Biophysics Journal, no. 40, pp. 747-759, 2011.doi:10.1007/s00249-011-0688-1
  3. O. Kučera, M. Cifra and J. Pokorný: Technical aspects of measurement of cellular electromagnetic activity. European Biophysics Journal, vol. 39, no. 10, pp. 1465-1470, 2010, doi:10.1007/s00249-010-0597-8
  4. D. Havelka, O. Kučera, M.A. Deriu and M. Cifra: Electro-acoustic behavior of the mitotic spindle: a semi-classical coarse-grained model. PLoS ONE, vol. 9, no. 1, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0086501
  5. J. Pokorný, J. Pokorný and J. Kobilková: Postulates on Electromagnetic Activity in Biological Systems and Cancer. Integrative Biology, vol. 5, no. 12, pp. 1439-1446, 2013. doi: 10.1039/C3IB40166A
  6. J. Pokorný: Physical aspects of biological activity and cancer. AIP Advances, no. 2, pp. 011207/1-011207/11, 2012. doi: 10.1063/1.3699057

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882