Výzkum nelineárních jevů v zařízení pro měření časových intervalů založeném na excitaci filtru s povrchovou akustickou vlnou

Rok: 2009

Ing. Petr Pánek, CSc.


Všechna zařízení pro měření času s vysokým rozlišením jsou založena na interpolaci času. Z naší předchozí práce vyplývá, že jako extrémně přesný interpolátor času může být použit filtr a povrchovou akustickou vlnou. Analyzovali jsme nelineární jevy v tomto interpolátoru. Analýza ukázala, že nelineární zkreslení v obvodech interpolátoru způsobuje deterministickou chybu měření. Závislost této chyby na času měřené události je možné vyjádřit řídkou Fourierovou řadou takže zpravidla velmi rychle osciluje ve srovnání s periodou hodinového signálu. Teoretický model je v dobré shodě s experimenty provedenými na našem dvoukanálovém zařízení pro měření času. Pokud jsme v interpolátoru času použili vysoce lineární zesilovače a optimálně nastavili úroveň excitace, chyba způsobená nelineárními jevy byla nižší než 0.2 ps. Celková přesnost jednorázového měření pak byla 0.9 ps rms v každém z kanálů, což je nejlepší dosud dosažená přesnost ve světovém měřítku.

               Laboratorní vzorek zařízení pro měření časových intervalů využívající filtru s povrchovou akustickou vlnou.            Nositel Nobelovy ceny za fyziku T. W. Hänsch (uprostřed) se seznamuje s funkcí zařízení pro měření časových intervalů.

 

  1. Procházka, I. – Pánek, P.: Nonlinear effects in the time measurements device based on surface acoustic wave filter excitation. Rev. Sci. Instruments, sv. 80, č. 7 (2009), s. 0761021-0761023.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882