Další díl ČRo Plus série "Vědci v létě" je zaměřen na odborníky z ÚFE pracujících na biosenzorech, které z kapky krve nebo slin dokáží odhalit závažné choroby.

Cílem našeho výzkumu je vývoj nových optických biosenzorů pro studium biomolekul a jejich interakcí a pro kvantifikaci biologických a chemických látek. Pochopení komplexních biologických procesů (například molekulárních procesů souvisejících se vznikem a rozvojem chorob) umožní přesnější diagnostiku a účinnější léčbu.

Rychlá a citlivá detekce biologických a chemických látek je potřebná v řadě oblastí jako je napriklad:

  • medicinální diagnostika,
  • monitorovaní životního prostředí,
  • kontrola kvality potravin,
  • nebo ochrana proti chemickému a biologickému terorismu.

Ze záznamu z laboratoře biosenzorů se dozvíte nejenom, na jaké principu fungují biosenzory, ale také jejich praktické využití. Optické biosenzory naleznou uplatnění například v medicíně v oblasti monitorování a určování vztahů mezi molekulami. Sledováním koncentrací biomolekul lze pak sledovat rozvoj nemoci, případně pomoci při léčbě.

Dalším užitečným odvětvím, kde se mohou biosenzory uplatnit je bezpečnost potravin - rychlá detekce přímo na místě zdroje poškození potravin. A nemusíte stěhovat celou laboratoř pro zjištění bakterií v potravinách, postačí nový model kompaktního biosenzoru.

Podrobnější informace se dozvíte na záznamu ČRo Plus zde.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882