Výzkumný pracovník

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník do vědeckého týmu Vláknové lasery a nelineární optika

 

Náplň práce: 

 • Numerické simulování šíření světla ve speciálních optických vláknech (dvouplášťových optických vláknech s jádrem dopovaným ionty vzácných zemin, dutých hypocykloidních optických vláknech), vláknových součástkách (grafen na vláknovém taperu, slučovače signálu a čerpání), interakce laserového svazku s materiály, procesu tažení mikrostrukturních a dutých vláken.

Požadavky: 

 • Doktorské (PhD) vzdělání v oboru optika, fyzikální inženýrství, elektronika nebo numerická matematika.
 • Zkušenosti s numerickými metodami užívanými ve vlnovodné optice a laserové fyzice
 • Znalost Matlab a C++
 • Dobrá publikační aktivita

Nabízíme: 

 • Zajímavou práci ve špičkovém mezinárodním vědeckém týmu
 • Práce v multidisciplinárním výzkumném týmu
 • Skvělá výzkumná infrastruktura

  Přihlášky s motivačním dopisem, životopisem, 2 doporučující dopisy a seznam odborných publikací zasílejte e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz

  V předmětu zprávy e-mailu uveďte prosím Konkurz-UFE-F3

  Uzávěrka přihlášek: 17. 12. 2018

   

  Odpovědí na tento inzerát poskytujete Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, se sídlem Chaberská 57 Praha 8, své osobní údaje za účelem výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dále po dobu maximálně 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení a zhodnocení výsledků výběrového řízení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje uložené na datovém úložišti ústavu a dále na datovém úložišti patřícímu společnosti Microsoft Corp. s vyhrazeným přístupem.  Po uplynutí výše uvedené doby budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale vymazány.

  ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

  Kontakt

  +420 266 773 400
  ufe@ufe.cz
  Datová schránka: m54nucy
  IČ: 67985882
  DIČ: CZ67985882